Imagistică medicală

iQ Router | Soluţie de teleradiologie

iQ-ROUTER - Soluţie performantă de teleradiologie

iQ-Router este instrumentul ideal pentru vehicularea frecventă a fişierelor DICOM în reţea şi/sau între centre de imagistică medicală aflate la distanţă unele de altele.

Puncte forte

iQ-ROUTER

Transmiterea fişierelor DICOM native (necomprimate) prin intermediul unei reţele WAN generează întotdeauna blocări ale reţelei şi, totodată, se efectuează la viteze de transmitere lente.

Rapid

Tehnologia multicanal încoporată în iQ Router garantează un nivel înalt şi constant de performanţă în schimbul de fişiere DICOM între multiple centre imagistice, asigurând gestiunea simultană a până la 20 de canale de comunicaţie.
Încorporează algoritmi performanţi, de ultimă generaţie, care permit un raport de comprimare de 1:8 a fişierelor DICOM. Graţie acestei facilităţi este posibilă transmiterea rapidă a unui volum mare de fişiere DICOM într-o reţea cu o lăţime de bandă uzuală economisind astfel timp şi bani.

Bidirecţional

iQ-Router permite comunicarea bidirecţională ceea ce înseamnă că dispozitivele DICOM vor putea inclusiv, prin intermediul liniei de teleradiologie, să lanseze cereri individuale de interogare către alte dispozitive DICOM (de ex. sisteme PACS) concomitent cu primirea datelor trimise prin aceeaşi linie de teleradiologie. Accesul la alte dispozitive DICOM este permis în funcţie de permisiunile acordate la nivelul acestora.

Conformitate Dicom

iQ-Router este primul si singurul produs DICOM care încorporează facilitatea Regular Expressions. Bazat pe reguli definite de utilizator software-ul corectează orice imagine sau dată eronată precum şi inconsistenţele DICOM. Poate, de ex., să ajusteze parametrii imaginii achiziţionate sau formatele numerice. Schimbul de date precise între diferite dispozitive DICOM sau staţii de lucru era, până acum, disponibil numai în situaţia în care dispozitivele DICOM şi/sau soluţiile software erau asigurate de acelaşi furnizor (brand).

Generale

Ruleazã ca serviciu NT (nu este necesarã autentificarea utilizatorului);
Instrumente de auditare, monitorizere şi configurare
Stocare, interogare/descãrcare, verificare;
Suport pentru toate seturile de caractere (caractere asiatice şi unicode UTF 8);
Procesare paralelã completă (multithread);
Suportă toate clasele de stocare DICOM incluzând clasele non imagine precum rapoartele structurate;
Număr nelimitat de conexiuni paralele între dispozitivele DICOM din reţele
Rutare transparentă a tuturor cererilor;
Suport pentru interogări DICOM la nivel primar al pacientului şi studiilor;
Interfaţă DICOM bidirecţională.

Securitate

Suport TLS/SSL;
Serviciu de control al accesului flexibil pentru toate dispozitivele DICOM din reţea;
Restricţii pentru cererile de interogare;
Pseudoanonimizare automatã a datelor pacienţilor.

Teleradiologie

Algoritm proprietar de compresie;
Standard JPEG-LS;
Compresie JPEG/JPEG 2000 lossy şi lossless
Compresie cu pierderi 0 de tip “Runtime Length Encoding” (RLE);
Rată de compresie ajustabilã pentru toate tipurile de compresie cu pierderi nesemnificative;
Suport pentru conexiuni cu timp de latenţã mare sau lăţime mică de bandã (de ex. linii prin satelit);
Suport pentru VPN, IP dinamic şi firewall

iQ-ROUTER PRO - în plus faţă de varianta BASIC

Modificarea atributelor DICOM prin definirea de reguli specifice;
Condiţii definibile pentru stabilirea regililor: atribute DICOM, surse DICOM, destinaţii DICOM;
Permite modificãri la nivelul atributelor: adãugare, înlocuire, copiere, ştergere;
Expresii uzuale pentru automatizarea completă a corectării oricărui tip de eroare la nivel de imagine sau date sau corectarea inconsistenţelor DICOM;
Transmiterea automată, pe baza regulilor definite, a fişierelor DICOM cãtre destinaţii multiple;
Condiţii definibile pentru stabilirea regulilor (atribute, sistem sursã, sistem destinatar, zi a săptămânii, oră);
Nou set de reguli pentru manipularea avansată a atributelor DICOM;
Managementul trasmisiilor asincrone (multi thread);
Suportă definirea de condiţii multiple pentru fiecare regulă.

iQ-ROUTER PREMIUM - în plus faţă de varianta PRO

Permite personalizarea interacţiunii cu sistemele informaţionale medicale;
Validează datele pacienţilor pentru coerenţa datelor prin consultarea bazelor de date locale;
Rutarea seturilor de date DICOM pe baza triggeri-lor HL7;
Asigură reconcilierea datelor DICOM din fluxurile de lucru gestionate pe baza standardului HL7 şi master index-ului pacienţilor (MPI);
Extrage măsurătorile existente în fişierele DICOM şi le integreazã în rapoarete structurate.

Descriere

Transmiterea fişierelor DICOM native (necomprimate) prin intermediul unei reţele WAN generează întotdeauna blocări ale reţelei şi, totodată, se efectuează la viteze de transmitere lente.

Rapid

Tehnologia multicanal încoporată în iQ Router garantează un nivel înalt şi constant de performanţă în schimbul de fişiere DICOM între multiple centre imagistice, asigurând gestiunea simultană a până la 20 de canale de comunicaţie.
Încorporează algoritmi performanţi, de ultimă generaţie, care permit un raport de comprimare de 1:8 a fişierelor DICOM. Graţie acestei facilităţi este posibilă transmiterea rapidă a unui volum mare de fişiere DICOM într-o reţea cu o lăţime de bandă uzuală economisind astfel timp şi bani.

Bidirecţional

iQ-Router permite comunicarea bidirecţională ceea ce înseamnă că dispozitivele DICOM vor putea inclusiv, prin intermediul liniei de teleradiologie, să lanseze cereri individuale de interogare către alte dispozitive DICOM (de ex. sisteme PACS) concomitent cu primirea datelor trimise prin aceeaşi linie de teleradiologie. Accesul la alte dispozitive DICOM este permis în funcţie de permisiunile acordate la nivelul acestora.

Conformitate Dicom

iQ-Router este primul si singurul produs DICOM care încorporează facilitatea Regular Expressions. Bazat pe reguli definite de utilizator software-ul corectează orice imagine sau dată eronată precum şi inconsistenţele DICOM. Poate, de ex., să ajusteze parametrii imaginii achiziţionate sau formatele numerice. Schimbul de date precise între diferite dispozitive DICOM sau staţii de lucru era, până acum, disponibil numai în situaţia în care dispozitivele DICOM şi/sau soluţiile software erau asigurate de acelaşi furnizor (brand).

Avantaje

Generale

Ruleazã ca serviciu NT (nu este necesarã autentificarea utilizatorului);
Instrumente de auditare, monitorizere şi configurare
Stocare, interogare/descãrcare, verificare;
Suport pentru toate seturile de caractere (caractere asiatice şi unicode UTF 8);
Procesare paralelã completă (multithread);
Suportă toate clasele de stocare DICOM incluzând clasele non imagine precum rapoartele structurate;
Număr nelimitat de conexiuni paralele între dispozitivele DICOM din reţele
Rutare transparentă a tuturor cererilor;
Suport pentru interogări DICOM la nivel primar al pacientului şi studiilor;
Interfaţă DICOM bidirecţională.

Securitate

Suport TLS/SSL;
Serviciu de control al accesului flexibil pentru toate dispozitivele DICOM din reţea;
Restricţii pentru cererile de interogare;
Pseudoanonimizare automatã a datelor pacienţilor.

Teleradiologie

Algoritm proprietar de compresie;
Standard JPEG-LS;
Compresie JPEG/JPEG 2000 lossy şi lossless
Compresie cu pierderi 0 de tip “Runtime Length Encoding” (RLE);
Rată de compresie ajustabilã pentru toate tipurile de compresie cu pierderi nesemnificative;
Suport pentru conexiuni cu timp de latenţã mare sau lăţime mică de bandã (de ex. linii prin satelit);
Suport pentru VPN, IP dinamic şi firewall

Opţiuni

iQ-ROUTER PRO - în plus faţă de varianta BASIC

Modificarea atributelor DICOM prin definirea de reguli specifice;
Condiţii definibile pentru stabilirea regililor: atribute DICOM, surse DICOM, destinaţii DICOM;
Permite modificãri la nivelul atributelor: adãugare, înlocuire, copiere, ştergere;
Expresii uzuale pentru automatizarea completă a corectării oricărui tip de eroare la nivel de imagine sau date sau corectarea inconsistenţelor DICOM;
Transmiterea automată, pe baza regulilor definite, a fişierelor DICOM cãtre destinaţii multiple;
Condiţii definibile pentru stabilirea regulilor (atribute, sistem sursã, sistem destinatar, zi a săptămânii, oră);
Nou set de reguli pentru manipularea avansată a atributelor DICOM;
Managementul trasmisiilor asincrone (multi thread);
Suportă definirea de condiţii multiple pentru fiecare regulă.

iQ-ROUTER PREMIUM - în plus faţă de varianta PRO

Permite personalizarea interacţiunii cu sistemele informaţionale medicale;
Validează datele pacienţilor pentru coerenţa datelor prin consultarea bazelor de date locale;
Rutarea seturilor de date DICOM pe baza triggeri-lor HL7;
Asigură reconcilierea datelor DICOM din fluxurile de lucru gestionate pe baza standardului HL7 şi master index-ului pacienţilor (MPI);
Extrage măsurătorile existente în fişierele DICOM şi le integreazã în rapoarete structurate.

iQ Router

Galerie de imagini
Close