Politica de confidentialitate

Nota de informare privind protecţia datelor cu caracter personal

POLITICA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

LIVARTIX SRL în calitate de autor, propietar şi administrator al site-ului web www.livartix.ro, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează site-ul web în vederea efectuării de comenzi online.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, LIVARTIX SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ne sunt furnizate.

Societatea noastra se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului www.livartix.ro, aşa cum prevăd dispoziţiile legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecţia datelor personale.

In conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare (art.12);
  • Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
  • Dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
  • Dreptul de opoziţie (art.15);
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
  • Dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de LIVARTIX SRL în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.

Daca doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ori aveţi intrebări legate de confidenţialitatea datelor, ne puteţi contacta/notifica oricând utilizând datele de contact existente pe site.

Daca nu doriţi ca datele dumneavoastră sa fie colectate, vă rugăm sa nu ni le furnizaţi.

SCOPUL COLECTĂRII DATELOR

  • oferirea serviciilor solicitate de dumneavoastră;
  • pentru a vă confirma serviciile pe care le-aţi comandat în sistem on-line şi a vă furniza informaţii suplimentare cu privire la acestea;
  • transmiterii de oferte, mesaje publicitare şi de marketing;
  • pentru activităţi specifice departamentului Resurse Umane, în situaţia în care sunteţi interesaţi să faceţi parte din echipa LIVARTIX şi aţi trimis un CV, către departamentul Resurse Umane, prin intermediul site-ului.

LIVARTIX SRL nu va dezvălui unei terţe părţi niciuna dintre datele dumneavoastră (informaţii personale sau informaţii optionale) fără acordul dumneavoastră, cu excepţia cazului în care avem convingerea, de bună credinţă, că legislaţia ne impune acest lucru sau că acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietăţii societăţii noastre.

SECURITATEA DATELOR COLECTATE ŞI PROCESATE

LIVARTIX SRL utilizează metode şi tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici stricte aplicate salariaţilor şi procedurilor de lucru, incluzând audit-ul periodic pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate şi procesate conform prevederilor legale în vigoare.

Echipamentul de tip server pe care este găzduit site-ul web prin intermediul căruia colectam date cu caracter personal este protejat atât la accesul fizic cât şi la accesul de la distanţă (limitat), fiind instalat într-un centru de date şi supus periodic unui audit de securitate.

Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu şi, atunci şi dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

DEFINIŢII

Date cu caracter personal: Orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Operator: Orice persoană fizica sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

POLITICA COOKIES

Atunci când vizitați site-ul livartix.ro, acesta poate stoca sau prelua informaţii de pe browser-ul dvs., mai ales sub formă de cookie-uri. Aceste informații ar putea fi despre dumneavoastră, preferințe sau dispozitivul folosit și sunt folosite în principal pentru a face site-ul să se adapteze la preferinţele dumneavoastră.

Informațiile nu vă vor identifica în mod direct, dar vă pot oferi o experiență web mai personalizată. Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcţii de social sharing și pentru a analiza traficul. De asemenea le oferim partenerilor de media, de publicitate și de analytics.

Modalitatea de informare „verbal” se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).