Termeni si conditii

Condiţii legale

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITITI ŞI SĂ ACCEPTAŢI ACEŞTI TERMENI ŞI CONDITII
ÎN TOTALITATE
VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII.

Termenii şi Condiţiile de utilizare sunt aplicabili site-ului www.livartix.ro deţinut şi operat de compania LIVARTIX SRL, cu sediul in Popeşti Leordeni, str. Cheiul Dâmboviţei, 26, Ilfov, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/4742/2016, cod unic de înregistrare fiscală 36779590.

Orice persoană care accesează acest site va trebui să citească, înainte de accesarea site-ului, Termenii şi Conditiile prezentate în continuare şi le va accepta fără alte limitări sau rezerve. LIVARTIX SRL îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral, de a adăuga şi/sau retrage în parte sau în întregime conţinutul prezentelor condiţii legale de utilizare a site-ului.

Utilizatorul confirmă că a citit si a acceptat aceşti Termeni si Conditii în totalitate. În cazul în care nu acceptaţi Termenii şi Condiţiile prezentate, vă rugăm să nu mai utilizati acest site. În situatia în care accesaţi site-ul şi îl folosiţi, se consideră implicit că aţi acceptat termenii şi condiţiile legale de utilizare al acestuia.

Generalităţi

Scopul website-ului este de a informa şi de a ajuta utilizatorii să găsească cât mai uşor, structurat si rapid, informaţiile necesare despre produsele, serviciile şi soluţiile oferite de LIVARTIX SRL clienţilor.

Drepturi de autor

Conţinutul site-ului vă este oferit gratuit, cu scop informativ. Întregul conţinut al acestui site (date, imagini, texte, grafică, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe şi alte date) este proprietatea exclusivă a LIVARTIX SRL şi este protejat de legislaţia naţională în materia proprietăţii intelectuale, a drepturilor de autor, a mărcilor şi indicaţiilor geografice, precum şi de convenţiile internaţionale aplicabile.

Folosirea oricăror elemente şi informaţii enumerate mai sus fără obţinerea unui acord expres şi prealabil de la LIVARTIX SRL se sancţionează conform legilor în vigoare.

Conţinutul site-ului www.livartix.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând forma electronică, fără permisiunea anterioară scrisă a LIVARTIX SRL.

Condiţii, Garanţii şi Limitări

LIVARTIX SRL îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adnota sau şterge în orice moment şi în mod discreţionar total sau parţial datele din site în funcţie de schimbările ce au loc cu privire la serviciile, soluţiile şi produsele oferite, fără a fi necesară obţinerea acordului vreunui terţ.

LIVARTIX SRL nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care site-ul nu poate fi accesat de către Utilizatori, pe o perioada nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

LIVARTIX SRL îşi rezervă dreptul ca în orice moment să modifice, în parte sau în totalitate, conţinutul informaţiilor prezentate pe site, fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.

LIVARTIX SRL nu oferă nici o garanţie în ceea ce priveşte condiţiile de comunicaţii ale Utilizatorilor, inclusiv starea de funcţionare a computerului personal. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că accesul la site şi la serviciile şi produsele prezentate va fi condiţionat în mod obiectiv de conexiunea la internet şi resursele hardware si software folosite de fiecare Utilizator.

LIVARTIX SRL îşi rezervă dreptul de a suspenda sau desfiinţa acest site fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.

LIVARTIX SRL nu face nicio referire pe acest site la compatibilitatea dintre calculatorul Utilizatorilor si acest site şi nu îşi asumă răspunderea pentru eventuala imposibilitate de accesare a site-ului din cauza unor probleme de compatibilitate cu calculatorul propriu al fiecărui Utilizator. Acest site va fi accesat de buna voie, iar Utilizatorii îşi vor asuma în mod irevocabil şi necondiţionat responsabilitatea pentru accesarea acestui site.

Protecţia datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal ale Utilizatorilor vor fi colectate şi prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestora. Modul detaliat de prelucrare si protejare a datelor cu caracter personal sunt conţinute în politica de confidenţialitate aplicabilă acestui site, pe care o puteţi citi [AICI].

Informaţiile furnizate de utilizatori către LIVARTIX SRL prin intermediul site-ului sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse – efectuarea comenzilor on-line sau depunere de Curriculum Vitae pentru cei interesaţi de o cariera în cadrul LIVARTIX SRL.

În conformitate cu legile in vigoare, LIVARTIX SRL nu furnizează datele dumneavoastră personale unor terţi, nu încurajază spam-ul şi nu face publice datele furnizate fără acordul dumneavoastră.

Prin accesarea serviciilor de comenzi on-line sau transmiterea CV-urilor catre departamentul Resurse Umane din cadrul LIVARTIX SRL, sunteţi de acord cu faptul că LIVARTIX SRL are dreptul de a insera numele, prenumele, adresa de e-mail şi telefonul precum şi alte informaţii furnizate de dumneavoastră, într-o baza de date computerizată cu următoarele scopuri:

  • pentru utilizarea acestor date de către LIVARTIX SRL în scopuri de vânzări şi marketing;
  • pentru activităţi specifice departamentului Resurse Umane;
  • în scopul prevenirii sau detectării infracţiunilor sau fraudelor.

Limitarea raspunderii

Site-ul poate contine date inexacte sau erori. Informaţiile de pe site sunt pregatite şi furnizate „ca atare” fără niciun fel de garanţie, cu privire de exemplu, dar fără a se limita la calitate satisfacătoare sau utilitatea informaţiilor pentru un anumit scop.

LIVARTIX SRL nu îşi asumă răspunderea pentru niciun fel de daune speciale, indirecte sau consecvenţiale sau pentru prejudicii sau alte daune care ar putea rezulta din sau sunt legate de utilizarea informaţiilor de pe acest site sau de accesarea, navigarea pe şi utilizarea acestui site.

LIVARTIX SRL va depune eforturi rezonabile pentru a posta informaţii corecte şi actualizate, dar nu garantează acurateţea sau caracterul complet al acestora.

LIVARTIX SRL va fi exonerată de orice răspundere cu privire la orice fel de daune care rezultă din accesarea sau imposibilitatea de accesare a site-ului sau din preluarea şi utilizarea datelor de pe acest site. Descrierile aferente produselor şi serviciilor sunt furnizate ca referinţe generale cu privire la natura şi tipul produselor şi serviciilor oferite de LIVARTIX SRL. Utilizatorii care sunt interesaţi de aceste produse sau servicii se vor adresa direct LIVARTIX SRL pentru a obţine informaţii complete şi actuale.

Monitorizare

LIVARTIX SRL are dreptul, dar nu şi obligatia, de a monitoriza conţinutul SITE-ului, pentru a determina dacă se respecta Termenii acestui acord şi oricare alte regului de utilizare stabilite de LIVARTIX SRL şi de asemenea pentru a verifica dacă este respectata litera legii sau pentru a răspunde cerinţelor din partea organelor competente de stat.