Soluţii

Screening şi staging oncologic

Software pentru imagistica oncologică

Aplicaţia software mint Lesion™ este un instrument util medicilor radiologi atât pentru realizarea
  • screening-ului
  • staging-ului
oncologic, cât şi pentru monitorizarea răspunsului la terapia oncologică.

Beneficii principale

Domenii de utilizare

mint Lesion™ ajută medicii specialişti în imagistică medicală în procesul de screening oncologic. Aplicaţia include o multitudine de proceduri specifice de analiză a investigaţiilor şi permite lucrul cu studii generate de echipamente de investigaţie diferite (CT, RMN etc.).

În acelaşi timp, prin schemele standardizate grafic şi exemplificările diferitelor tipuri de scoring pe baza imaginilor, puteţi documenta şi indica cu precizie locaţia leziunii, precum şi scorul rezultat în conformitate cu protocolul specific regiunii anatomice analizate (Pi-RADS, Bi-RADS etc.)

mint Lesion™ este instrumentul optim destinat medicilor radiologi pentru determinarea stadiului oncologic. Clasificarea TNM este cea mai folosită abordare pentru documentarea stadiului de dezvoltare a tumorilor maligne. Determinarea stadiului tumorii are la bază observaţiile cheie rezultate din interpretarea studiilor imagistice, astfel încât rapoartele radiologice sunt esenţiale pentru stabilirea şi planificarea terapiei.

mint Lesion™ are integrate criteriile şi particularităţile specifice tipurilor de leziune, determinând automat stadiul de dezvoltare al tumorii pe baza clasificării, adnotării imaginilor şi a altor parametri clinici. Profilurile predefinite includ o varietate largă de entităţi tumorale TNM cu scorurile corespunzătoare de stadializare.

mint Lesion™ este destinat deasemenea pentru evaluarea răspunsului la terapie. Procedura de monitorizare bazată pe criterii standardizate este aplicată tot mai frecvent în rutina clinică. Totodată, din ce în ce mai mulţi medici oncologi cer rezultate care au fost determinate în conformitate cu criterii predefinite specifice (de ex. RECIST).

Cu mint Lesion™ puteţi efectua astfel de evaluări complexe cu foarte mare uşurinţă şi în timp scurt. Evaluările sunt conforme cu standardele internaţionale şi cu recomandările de profil.

mint Lesion™ este instrumentul adecvat pentru realizarea studiilor clinice destinate evaluării eficacităţii metodelor de tratament oncologic. Activitatea este simplificată datorită fluxurilor de lucru optimizate (de ex. clasificarea rapidă a leziunilor şi monitorizarea lor în cadrul tuturor investigaţiilor imagistice cuprinse în studiul clinic).

Validitatea interpretării este asigurată de automatizarea verificărilor de conformitate specifice fiecărui criteriu.

Prin contabilizarea tuturor parametrilor specifici criteriilor de conformitate, mint Lesion™ furnizează evaluări detaliate ale răspunsului la tratament, inclusiv la nivel general.

Avantaje

INSTRUMENTE DE RAPORTARE

Rapoarte completate manual

mint Lesion™ generează rapoarte holistice care cuprind valorile timpului de răspuns calculate automat

RAPIDITATE

Timpul consumat pe timpul procedurii de follow up cuprinde inclusiv timpul pentru regăsirea şi trecerea în revistă a interpretării anterioare

mint Lesion™ sincronizează automat studiile şi afişează imaginile care cuprind leziunile monitorizate

mint Lesion™ este destinat pentru simplificarea activităţii de cercetare care implică studiul investigaţiilor imagistice. Facilităţile sale de transfer şi stocare DICOM, de definire a fluxurilor de lucru pentru interpretarea calitativă şi analiza imaginilor relevante şi a metadatelor, permit generarea rezultatelor într-o formă standardizată, rezultate care pot fi transmise medicilor specialişti şi/sau stocate în sisteme PACS sau de management a studiilor clinice.

mint Lesion™ implementează funcţionalităţile unui CTIMS (Clinical Trial Image Management System) aşa cum este definit de NCI.

Managementul proiectelor

mint Lesion™ permite particularizarea modului de interpretare şi analiză a studiilor imagistice. Puteţi defini persoane cheie în fluxul de analiză, permisiuni la nivel de utilizator, fluxuri de lucru etc.

mint Lesion™ vă va îndruma pas cu pas pe parcursul întregului proces de cercetare, de la analiza primară a studiilor până la exportul datelor.

Obiective de interpretat imagistic

Procedurile implementate în aplicaţia mint Lesion™ îndrumă medicii radiologi pentru efectuarea unei evaluări asistate în conformitate cu contextul studiului. Observaţiile relevante sunt clasificate şi prezentate conform recomandărilor protocolului ales şi sunt monitorizate pe întreaga perioadă de tratament.

În acest fel, mint Lesion™ creează condiţiile pentru o evaluare realistică şi obiectivă a rezultatelor minimizând contribuţia subiectivă a personalului implicat, permiţând medicilor să se concentreze pe specificul tipului de analiză.

Monitorizare şi managementul datelor

Monitorizarea evoluţiei proiectului prin intermediul aplicaţiei mint Lesion™ va mări eficienţa muncii de cercetare. De ex. acţiunile de corecţie sunt gestionate, realizate şi documentate în corelaţie cu adnotările efectuate pe imagini asigurând astfel trasabilitatea şi integritatea datelor rezultate din cercetare.

Calitatea datelor rezultate este crucială în activitatea de cercetare. Aplicaţia mint Lesion™ generează aceste date atât pentru o singură investigaţie, cât şi pentru întreg lotul analizat. Rezultatele obţinute automat furnizează informaţii despre timpul de răspuns la tratament pe baza măsurătorilor leziunilor şi clasificării acestora, pentru a evita erorile care pot apare ca urmare efectuării manuale a calculelor.

Rutină clinică

mint Lesion™ ajută medicii specialişti în imagistică medicală în procesul de screening oncologic. Aplicaţia include o multitudine de proceduri specifice de analiză a investigaţiilor şi permite lucrul cu studii generate de echipamente de investigaţie diferite (CT, RMN etc.).

În acelaşi timp, prin schemele standardizate grafic şi exemplificările diferitelor tipuri de scoring pe baza imaginilor, puteţi documenta şi indica cu precizie locaţia leziunii, precum şi scorul rezultat în conformitate cu protocolul specific regiunii anatomice analizate (Pi-RADS, Bi-RADS etc.)

mint Lesion™ este instrumentul optim destinat medicilor radiologi pentru determinarea stadiului oncologic. Clasificarea TNM este cea mai folosită abordare pentru documentarea stadiului de dezvoltare a tumorilor maligne. Determinarea stadiului tumorii are la bază observaţiile cheie rezultate din interpretarea studiilor imagistice, astfel încât rapoartele radiologice sunt esenţiale pentru stabilirea şi planificarea terapiei.

mint Lesion™ are integrate criteriile şi particularităţile specifice tipurilor de leziune, determinând automat stadiul de dezvoltare al tumorii pe baza clasificării, adnotării imaginilor şi a altor parametri clinici. Profilurile predefinite includ o varietate largă de entităţi tumorale TNM cu scorurile corespunzătoare de stadializare.

mint Lesion™ este destinat deasemenea pentru evaluarea răspunsului la terapie. Procedura de monitorizare bazată pe criterii standardizate este aplicată tot mai frecvent în rutina clinică. Totodată, din ce în ce mai mulţi medici oncologi cer rezultate care au fost determinate în conformitate cu criterii predefinite specifice (de ex. RECIST).

Cu mint Lesion™ puteţi efectua astfel de evaluări complexe cu foarte mare uşurinţă şi în timp scurt. Evaluările sunt conforme cu standardele internaţionale şi cu recomandările de profil.

Studii clinice

mint Lesion™ este instrumentul adecvat pentru realizarea studiilor clinice destinate evaluării eficacităţii metodelor de tratament oncologic. Activitatea este simplificată datorită fluxurilor de lucru optimizate (de ex. clasificarea rapidă a leziunilor şi monitorizarea lor în cadrul tuturor investigaţiilor imagistice cuprinse în studiul clinic).

Validitatea interpretării este asigurată de automatizarea verificărilor de conformitate specifice fiecărui criteriu.

Prin contabilizarea tuturor parametrilor specifici criteriilor de conformitate, mint Lesion™ furnizează evaluări detaliate ale răspunsului la tratament, inclusiv la nivel general.

Avantaje

INSTRUMENTE DE RAPORTARE

Rapoarte completate manual

mint Lesion™ generează rapoarte holistice care cuprind valorile timpului de răspuns calculate automat

RAPIDITATE

Timpul consumat pe timpul procedurii de follow up cuprinde inclusiv timpul pentru regăsirea şi trecerea în revistă a interpretării anterioare

mint Lesion™ sincronizează automat studiile şi afişează imaginile care cuprind leziunile monitorizate

Cercetare

mint Lesion™ este destinat pentru simplificarea activităţii de cercetare care implică studiul investigaţiilor imagistice. Facilităţile sale de transfer şi stocare DICOM, de definire a fluxurilor de lucru pentru interpretarea calitativă şi analiza imaginilor relevante şi a metadatelor, permit generarea rezultatelor într-o formă standardizată, rezultate care pot fi transmise medicilor specialişti şi/sau stocate în sisteme PACS sau de management a studiilor clinice.

mint Lesion™ implementează funcţionalităţile unui CTIMS (Clinical Trial Image Management System) aşa cum este definit de NCI.

Managementul proiectelor

mint Lesion™ permite particularizarea modului de interpretare şi analiză a studiilor imagistice. Puteţi defini persoane cheie în fluxul de analiză, permisiuni la nivel de utilizator, fluxuri de lucru etc.

mint Lesion™ vă va îndruma pas cu pas pe parcursul întregului proces de cercetare, de la analiza primară a studiilor până la exportul datelor.

Obiective de interpretat imagistic

Procedurile implementate în aplicaţia mint Lesion™ îndrumă medicii radiologi pentru efectuarea unei evaluări asistate în conformitate cu contextul studiului. Observaţiile relevante sunt clasificate şi prezentate conform recomandărilor protocolului ales şi sunt monitorizate pe întreaga perioadă de tratament.

În acest fel, mint Lesion™ creează condiţiile pentru o evaluare realistică şi obiectivă a rezultatelor minimizând contribuţia subiectivă a personalului implicat, permiţând medicilor să se concentreze pe specificul tipului de analiză.

Monitorizare şi managementul datelor

Monitorizarea evoluţiei proiectului prin intermediul aplicaţiei mint Lesion™ va mări eficienţa muncii de cercetare. De ex. acţiunile de corecţie sunt gestionate, realizate şi documentate în corelaţie cu adnotările efectuate pe imagini asigurând astfel trasabilitatea şi integritatea datelor rezultate din cercetare.

Calitatea datelor rezultate este crucială în activitatea de cercetare. Aplicaţia mint Lesion™ generează aceste date atât pentru o singură investigaţie, cât şi pentru întreg lotul analizat. Rezultatele obţinute automat furnizează informaţii despre timpul de răspuns la tratament pe baza măsurătorilor leziunilor şi clasificării acestora, pentru a evita erorile care pot apare ca urmare efectuării manuale a calculelor.

PROFILE DE ANALIZĂ

Prostată
PI-RADS v2
Sâni
BI-RADS
Plămâni
Lung-RADS
Ficat
LI-RADS
Tiroidă
TI-RADS

Plămâni
Ficat
Colon
Rect
Rinichi
Limfom
Pancreas

RECIST 1.1
RECIST 1.0
irRC
irRECIST 1.1
mRECIST HCC
Lugano
iRECIST
Cheson
Choi
RANO
WHO
PCWG2
mRECIST Mesoth